Patut Atau tidak, Akta Pampasan Pekerja 1952 Dimansuhkan?


Akta Pampasan Pekerja 1952 yang diguna pakai di negara ini bakal dimansuhkan bagi membolehkan perlindungan sama rata kepada pekerja tempatan dan asing yang bekerja di negara ini.

Perkara itu selaras dengan komitmen kerajaan mempertingkatkan perlindungan kepada pekerja-pekerja asing yang kini dilindungi di bawah Skim Pampasan Pekerja Asing di bawah akta berkenaan.

Langkah itu juga adalah kehendak konvensi yang telah dipersetujui dengan Pertubuhan Buruh Antarabangsa.

Pemansuhan akta itu adalah supaya penggantian perlindungan keselamatan pekerja asing daripada skim di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 sebelum ini kepada di bawah Perkeso dapat dilaksanakan dan kerajaan mempunyai sistem kawalan perlindungan lebih efisyen.

Dengan proses pemansuhan akta ini sedang berjalan, skim pampasan pekerja asing ini tidak lagi diaktifkan untuk pembaharuan dan pendaftaran baharu.

Info Tentang Akta Pampasan Pekerja 1952

Akta Pampasan Pekerja 1952 menetapkan bahawa apabila seseorang pekerja ditimpa bencana yang berlaku dari dan dalam masa pekerjaannya yang menyebabkan kecederaan atau maut, majikannya adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan kepada pekerja tersebut atau orang tanggungan simati. Untuk melepaskan tanggungjawab tersebut, setiap majikan diwajibkan menginsurankan pekerjanya menurut seksyen 26(1) Akta Pampasan Pekerja 1952. Penanggung-penanggung insuran selain dari bertanggungjawab untuk membayar pampasan bagi kes-kes bencana kerja yang berlaku dari dan dalam masa pekerjaan mereka juga dikehendaki untuk menyediakan faedah tambahan bagi kes-kes kemalangan ke atas pekerja yang berlaku di luar waktu kerja.

Dibawah seksyen 8 Akta Pampasan Pekerja 1952 , Pesuruhjaya Pampasan Pekerja diberi tugas untuk mentaksir jumlah pampasan yang perlu dibayar kepada kes-kes bencana kerja yang berlaku dari dan dalam masa pekerjaan. Bagi kes-kes diluar waktu kerja penaksiran pampasan akan dibuat oleh penanggung insuran.

Menurut seksyen 10, Akta Pampasan Pekerja 1952 , pampasan bagi kes maut hendaklah didepositkan kepada Pesuruhjaya Pampasan Pekerja di mana beliau akan menjalankan pembahagian wang pampasan kepada orang-orang tanggungan si mati.

Di bawah seksyen 13, Akta Pampasan Pekerja 1952, majikan adalah diwajibkan untuk melaporkan kemalangan yang menimpa pekerjanya dalam tempoh 10 hari dari tarikh kemalangan kepada Pesuruhjaya Pampasan Pekerja.
Majikan mesti mengemukakan semua dokumen yang berkaitan untuk membolehkan Pesuruhjaya Pampasan Pekerja membuat taksiran pampasan bagi tujuan pembayaran kepada pekerja oleh penanggung insuran.


TINGGALKAN MAKLUM BALAS

Sila masukkan komen anda
Sila masukkan nama anda disini